Ankarat avotunturit -kirjan hinta on 34,90 € + postimaksu 4,50 €

Jos haluat kirjan signeerattuna, ilmoita siitä erikseen

Varaa omasi klikkaamalla tästä Vaiskan sähköpostiin


Käykää peukuttamassa kirjaa Facebookissa, klikkaamalla tästäLUKIJALLE:

Ankarat avotunturit -kirjan päämäärä on kerrottu johdannossa:
”Jos kirja saa jonkun innostumaan arktisista vaelluksista, se on tehnyt tehtävänsä.”

Olen pyrkinyt tähän päämäärään kolmella eri tavalla:

1. Kirja on ensisijaisesti erätaitokirja. Siinä on esitetty mahdollisimman selkeästi kaikki ne keskeiset tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeen turvallisen tunturi/arktisen vaelluksen toteuttamiseksi. Tiedot on koottu kompaktiin muotoon, jolloin kädessäsi ei ole sellaista tiiliskiveä, jonka asiasisältöä ei pysty omaksumaan. Olen pitäytynyt vain olennaisessa.

2. Olen pyrkinyt erilaisin Arktista ja suurtuntureita esittävin valokuvin luomaan sitä tunnelmaa ja niitä olosuhteita, joiden keskellä meillä nykypäivän vaeltajilla on vielä etuoikeus liikkua. Niin Lapin kuin Arktiksenkin luonto on haavoittuvainen ja uusiutuu hyvin hitaasti. Ilmastonmuutos ja monet muut tekijät tulevat näillä näkymin olemaan kohtalokkaita tietyille eläin- ja kasvilajeille sekä koko pohjoiselle luonnolle seuraavien vuosikymmenien aikana.

3. Kirjassa on myös muiden retkeilijöiden ottamia valokuvia. Päinvastoin kuin vuorilla, Arktiksella ei koeta toista retkeilijää potentiaalisena kilpailijana, vaan me muodostamme suhteellisen tiiviin piirin, jolta saa tukea. Toisten onnistumisesta iloitaan ja epäonnistumisia myötäeletään. Kokemuksia jaetaan.

Kirjan lukijakunta on kerrottu myös johdannossa:
Tämä kirja on suunnattu kokeneille retkeilijöille, jotka haluavat kehittyä yhä pidemmälle harrastuksessaan.

Tästä syystä olen olettanut, että tietyt perusasiat hallitaan eikä niitä enää tällä tasolla käsitellä. Joku voisi toivoa pikkutarkempaa asioiden käsittelyä tyyliin ”kylmä-koho-kompressio”- mutta olen tehnyt rajauksen tiukaksi ja tieto, joka on muualta helposti hankittavissa, on jätetty pois.

Olen lähtenyt oletuksesta, että pääosa lukijoista tulee lukemaan kirjan useampaan kertaan. Ensimmäinen lukukerta on todennäköisesti kirjan lukeminen läpi alusta loppuun parissa kolmessa pätkässä. Sen jälkeen kirjaa luettaneen aina luku kerrallaan riippuen siitä, mikä asia kulloinkin tuntuu kiinnostavimmalta. Kirja on rakennettu tätä silmällä pitäen. Luvut on erotettu toisistaan selvästi ja ne ovat luettavissa myös erikseen. Tiettyjä samoja tärkeitä asioita käsitellään tästä syystä useammassa luvussa, mutta aina kulloisenkin luvun näkökulmasta. Keskeiset asiat on koottu tietolaatikoihin. Luvut sisältävät myös käytännön sovellusesimerkkejä.


Vaiska