RETKEILYVARUSTEIDEN TESTAAMISESTA

Vaiska Ky:n henkilöstöllä on pitkäaikainen kokemus retkeilyvarusteiden testaamisesta. Referensseinä mainittakoon Kari Vainion toiminta Laskuvarjojääkärikoulun kokeilu-upseerina 1979 - 1990, jolloin syntyivät yhdessä suomalaisen retkeilyvarustevalmistajien kanssa muun muassa sissikäyttöön suunnitellut rinkka Savotta m/LjK, Tena 80A-makuupussi, partiohaalari ja partioteltta sekä lukuisia pienempiä innovaatioita. Näistä rinkka ja makuupussi tulivat palveluskäyttöön myös muille joukoille kuin laskuvarjojääkäreille. Kari Vainio toimi Erä-lehden varustetestaajana vuosina 1984 - 1990. Kokemusta varusteista antoivat myöhemmin myös lukuisat Laskuvarjojääkärikillan retkikunnat 1995 - 2003.

Petteri Hirvonen toimi Erä-lehden varustetestiryhmän jäsenenä, jonka jälkeen vastuullisena varustetestaajana erikoisalana vaativien vaellusten varusteet vuosina 1986 - 1996. Hän toimi myös The North Facen Extreme test team -nimisessä varustetyöryhmässä 1980- ja 90- lukujen vaihteessa sekä vastasi yksin Laskuvarjojääkärikillan Huippuvuorten retkikunnan 1996 varustevalinnoista pois lukien hiihtovälineet.

Mika Kalakoski oli mukana 1980-luvulla Erä-lehden testiryhmässä ja toimi myöhemmin Survival-killan puheenjohtajana. Toiminta FINNARP-Suomen Etelämanner-tutkimusohjelman kenttätöiden koordinaattorina ja varustevastaavana antoi hänelle todella paljon kokemusta varusteista ja niiden kehittämisestä. Valitsemillaan varusteilla hän on ollut mukana viidessä Etelämanner-retkikunnassa. Vapaa-aikanaan Mika meloo merellä ja on perehtynyt muun muassa miten kylmille arktisille vesille tulee varautua niin Suomessa kuin Grönlannissa kuin Huippuvuorillakin.

Toni Vaartimo on osallistunut varusteiden testaamiseen ja kehittämiseen kaikilla Laskuvarjojääkärikillan retkikunnilla ja hän vastasi Denali-2001 retkikunnan varustamisesta. Denali-retkikunta oli menestys sillä sen 34 jäsenestä 29 pääsi huipulle, kun keskiverto-onnistumisprosentti kaikilla retkikunnilla tuona vuonna oli 43%. Lisäksi Toni Vaartimo vastasi Laskuvarjojääkärikillan Magneettisen Pohjoisnavan Retkikunnan 2003 varustamisesta. Retkikunta hiihti ankarissa oloissa 47 vuorokauden ajan ilman varustetäydennnystä.

Sari Kuusisto työskenteli kymmenen vuoden ajan Poliisin tekniikkakeskuksessa vaatesuunnittelijana ja hänen työnsä tulosta on pitkälti poliisin nykyinen virkapuvusto, joista esimerkkeinä mainittakoon poliisin erikoisjoukkojen Erti-haalari, erilaiset suojaliivit, Jouha ja Tepo-haalarit, poliisin goretex-kenttähaalari ja moottoripyöräpoliisin ja kelkkapoliisin työasut sekä lukuisia muita virkavaatteita. Sari aloitti syyskuussa Sisäasiainministeriön Pelastusosastolla, jossa työn alla ovat pelastustoimen virkavaatteet. Hän on myös pitänyt lukuisia asiantuntijaluentoja ja ohjannut opiskelijoita vaatteiden testaus- ja tuotekehitysasioissa.

Myös muilla kouluttajilla on runsaasti kokemusta ja tietoa varusteiden toimivuudesta.


Vaiska Ky kykenee tekemään vuodessa neljästä kuuteen puolueetonta, oikeudenmukaista ja korkealaatuista testiä. Koska testien laadusta ei haluta tinkiä, määrää ei voida kasvattaa. Tämän takia koko Vaiska Ky:n kapasiteetti menee Erä-lehden käyttöön. Erä-lehti oli luonnollinen valinta, sillä sen näkemys panostaa nimenomaan laatuun määrän sijasta on yhtenevä Vaiska Ky:n arvojen kanssa. Erä-lehdellä on myös hyvät resurssit tämän tyyppiseen testaamiseen. Testien tärkeimmät asiakkaat ovat lehden lukijat, mutta tärkeitä asiakkaita ovat myös retkeilyvarusteiden valmistajat ja maahantuojat, jotka vertailutestiin osallistumalla saavat luotettavaa tietoa tuotteestaan.MILLAINEN ON KORKEALAATUINEN VARUSTESTI?

Varusteiden testaaminen on prosessi, joka koostuu tietojen hankinnasta, niiden kokoamisesta, muokkaamisesta ja analysoinnista sekä huolellisesta dokumentoinnista, joka on asiakkaiden saatavilla. Korkealaatuiselle testille on tyypillistä muun muassa:

- Testausaika on pitkä sisältäen sekä talven että sulan maan olot
- Testaajia on useita, jotta vältytään subjektiivisilta kannanotoilta
- Suunnitelma on laadittu etukäteen huolella. Siinä on määritetty tärkeimmät tutkimuskysymykset ja suunnitelma on testiin osallistuvien valmistajien ja maahantuojien tiedossa osallistumispäätöstä tehtäessä.
- Kenttäkokeita on koko prosessin aikana useita ja ne toteutetaan todellisissa oloissa.
- Prosessia johdetaan reaaliajassa, selvitetään tietoaukot ja tarvittaessa asetetaan uusia tutkimuskysymyksiä
- Kenttäkokeita täydennetään tarvittaessa mittauksin.
- Saadut tiedot analysoidaan useita eri analyysityökaluja käyttäen.
- Testikertomuksessa on mainittu riittävän tarkasti testin kulku, testaajien lukumäärä ja testien olosuhteet, sillä ne ovat lukijalle tärkeitä tunnuslukuja testin luotettavuuden arvioimiseksi.
- Valmistajille ja maahantuojille annetaan tosiasiallinen mahdollisuus tutustua testiaineistoon sekä etsiä virheitä ja puutteita testistä.


LOPUKSI

Edellä on lyhyesti lueteltu ne periaatteet, joita Vaiska Ky noudattaa varusteita testatessaan. Otamme mielellämme vastaan rakentavia ehdotuksia ja kritiikkiä Vaiska Ky:n sähköpostiin
.